Ngày đăng
09/11/2022 15:08:51

ĐỒI MỒI

Da nhạy cảm thường biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Da thường bị đỏ, có thể nhìn thấy các mạch máu nhỏ. Da có biểu hiện bong tróc, cảm giác khô căng, kích ứng...

Da nhạy cảm thường biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Da thường bị đỏ, có thể nhìn thấy các mạch máu nhỏ. Da có biểu hiện bong tróc, cảm giác khô căng, kích ứng...

Da nhạy cảm thường biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Da thường bị đỏ, có thể nhìn thấy các mạch máu nhỏ. Da có biểu hiện bong tróc, cảm giác khô căng, kích ứng...

Da nhạy cảm thường biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Da thường bị đỏ, có thể nhìn thấy các mạch máu nhỏ. Da có biểu hiện bong tróc, cảm giác khô căng, kích ứng...

Da nhạy cảm thường biểu hiện theo nhiều cách khác nhau. Da thường bị đỏ, có thể nhìn thấy các mạch máu nhỏ. Da có biểu hiện bong tróc, cảm giác khô căng, kích ứng...